Czy potrzebna jest działalność gospodarcza?

Zacznijmy od "Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej", której artykuł drugi mówi:

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

oraz "Ustawy Prawo przedsiębiorców", artykuł trzeci:

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Czy zatem sprzedaż w Dropshippingu podlega pod wspomniane Ustawy? Tak.

Czy to oznacza, że trzeba otworzyć działalność gospodarczą? Nie.

Furtkę dla osób które chcą "spróbować swoich sił" otworzyła druga ze wspomnianych ustaw, która w artykule piątym mówi:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (...) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Oznacza to, że jeśli przychód ze sprzedaży będzie mieścił się we wspomnianym progu (którego wysokość jest zmienna i zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku), możemy prowadzić sprzedaż bez rejestracji Działalności Gospodarczej - nie jest to jednak furtka dla osób, które planują zamknąć swoją firmę i prowadzić sprzedaż bez rejestracji.

Jeśli przekroczymy wspomniany próg, rejestracja naszej działalności stanie się wymagana od dnia wystąpienia przekroczenia, a formalności musimy dokonać w ciągu 7 dni od tego dnia.

Ważne! Jeżeli pracujemy na tzw. etacie i jednocześnie podejmiemy się sprzedaży w ramach Dropshippingu, przychody te nie łączą się do wyliczania progu. Sumujemy jedynie sprzedaż "z działalności".

Należy jednak pamiętać, że mimo wspomnianych możliwości wynikających z Ustawy, należy prowadzić ewidencję sprzedaży która pozwoli nam rozliczyć się z należnego podatku dochodowego podczas wypełniania deklaracji PIT. Może to być zwykły arkusz kalkulacyjny, jednak im skrupulatniej będziemy ewidencję prowadzić, tym łatwiej będzie zrealizować zestawienia sprzedaży na koniec okresu podatkowego.

Dodatkowo należy być przygotowanym do wystawienia Faktury jeśli Kupujący o to poprosi. Nie będzie to jednak Faktura VAT, gdyż nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT.

Faktura musi zawierać:

  • dane jednoznacznie identyfikujące Sprzedającego
  • dane jednoznacznie identyfikujące Kupującego
  • datę wystawienia dokumentu
  • numer kolejny dokumentu
  • nazwę produktu lub usługi
  • cenę jednostkową
  • ilość sprzedanych produktów lub usług
  • sumę do zapłaty

W danych Sprzedającego nie mamy obowiązku podawania swojego numeru NIP lub PESEL, jednak umieszczenie jednego z nich ułatwia wspomnianą jednoznaczną identyfikację Sprzedającego.


PAMIĘTAJ! Ten wpis nie jest poradą specjalistyczną. Zebrane informacje pochodzą z materiałów publicznie dostępnych w sieci. Zanim podejmiesz się działalności, skorzystaj z porady doradcy podatkowego lub księgowego. Niezależnie czy zdecydujesz się na działanie w formie zarejestrowanej działalności lub bez rejestracji.

Pokaż Komentarze